Обявление за длъжността "Учител" в Детска градина "Пчеличка"

Обявление

 

 

ДГ № 9 „ПЧЕЛИЧКА” град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител в детска градина“  

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: осъществяване на цялостната възпитателно – образователна работа с деца от 3 -7 години – възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , Предучилищна и начална педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , ПУПЧЕ с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професианална квалификация – педагог, учител и допълнителна квалификация – детски учител

1.5.Години професионален опит: 1 година в детска градина

 1.6.Допълнителни изисквания: да има отлични комуникативни способности, опит в работа и разработване на проекти,отлични умения за работа с компютър, умения за работа в екип

    2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование, придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта   на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 9 „Пчеличка”, ул. “Христо Смирненски “ №5,  от 8:30 часа до 12:00 часа  и от 13.00ч до 15.00ч

Лица за контакти:Павлина Димитрова  Телефон за контакти: 058/602 248

4.Краен срок за подаване на документите: 28.08.2020г до 12.00ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжностите учител и старши учител  в ДГ № 9“Пчеличка “ град Добрич  – ул. „Христо Смирненски“ №5

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C облачно
Нагоре