Обявление за длъжността "Учител" в Детска градина "Пчеличка"

Обявление

 

 

ДГ № 9 „ПЧЕЛИЧКА” град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител в детска градина“  

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: осъществяване на цялостната възпитателно – образователна работа с деца от 3 -7 години – възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , Предучилищна и начална педагогика с присъдена професионална квалификация – детски учител , ПУПЧЕ с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професианална квалификация – педагог, учител и допълнителна квалификация – детски учител

1.5.Години професионален опит: 1 година в детска градина

 1.6.Допълнителни изисквания: да има отлични комуникативни способности, опит в работа и разработване на проекти,отлични умения за работа с компютър, умения за работа в екип

    2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование, придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта   на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 9 „Пчеличка”, ул. “Христо Смирненски “ №5,  от 8:30 часа до 12:00 часа  и от 13.00ч до 15.00ч

Лица за контакти:Павлина Димитрова  Телефон за контакти: 058/602 248

4.Краен срок за подаване на документите: 28.08.2020г до 12.00ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжностите учител и старши учител  в ДГ № 9“Пчеличка “ град Добрич  – ул. „Христо Смирненски“ №5

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C облачно
Нагоре