Допуснати до практически изпит и събеседване кандидати за длъжността "Инструменталист" в Духов орекстър Добрич

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 25.08.2020г. комисия назначена със заповед № 1166/24.08.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

          Председател – Стоян Монов – Диригент на Духов  оркестър гр. Добрич

 

          и членове:

 

          1. Фатма Капитанова – Юрисконсулт в Община град Добрич

          2. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика“ в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”,

          проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжността ,,Инструменталист“ в Духов оркестър гр. Добрич.

 

          За участие документи са подадени от:

 

          1. Атанас Илиев Атанасов

          2. Живко Георгиев Георгиев

          3. Петър Динев Петков

 

 

           Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати:

 

          1. Атанас Илиев Атанасов

          2. Живко Георгиев Георгиев

          3. Петър Динев Петков

         

          Практическият изпит и събеседването ще се проведат на 27.08.2020 год. от 10,30 часа  в Духов оркестър гр. Добрич.

 

         

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.13° C предимно облачно
Нагоре