Допуснати до практически изпит и събеседване кандидати за длъжностите "Танцьор“ и "Инструменталист" в ПФА "Добруджа"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 25.08.2020г. комисия назначена със заповед № 1165 /24.08.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – Стоян Господинов – Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич

 

и членове:

1.Фатма Капитанова – Юрисконсулт в Община гр.Добрич

2.Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжностите ,,Танцьор” и ,,Инструменталист” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич.

 

За участие документи за длъжността ,,Танцьор“ са подадени от:

  1. Николай Стоянов Колев
  2. Господин Славов Чолаков

 

За участие документи за длъжността ,,Инструменталист“ са подадени от:

  1. Ивелина Любомирова Георгиева
  2. Дони Колев Колев

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати за длъжността ,,Танцьор“:

  1. Николай Стоянов Колев
  2. Господин Славов Чолаков

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати за длъжността ,,Инструменталист“:

  1. Ивелина Любомирова Георгиева
  2. Дони Колев Колев

 

 

Практическият изпит и събеседването ще се проведат на  26.08.2020 год. от 10,30 часа в

  сградата на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”гр.Добрич.

 

           

 

         

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре