Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Пчеличка"

П Р О Т О К О Л

Днес 28.08.2020 г., комисия назначена със заповед № 89 / 27.08.2020 г на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Пламена Русева Недялкова старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”  и членове:

1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” Дирекция ХД

2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „ учител” в ДГ № 9 „Пчеличка” .

За участие документи за длъжността учител са подадени от :

 1. Миглена Петрова Павлова
 2. Христина Ивелинова Близнакова
 3. Теодора Иванова Върбанова
 4. Емилия Георгиева Димова
 5. Милена Денева Момчева
 6. Гюлтен Табил Мехмед
 7. Милена Иванова Иванова
 8. Деница Ивелинова Димитрова
 9. Десислава Мишкова Гандева
 10. Катя Недкова Христова
 11. Юлияна Петрова Георгиева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да  допусне до втори етап – събеседване следните кандидати:

 1. Миглена Петрова Павлова
 2. Христина Ивелинова Близнакова
 3. Емилия Георгиева Димова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Гюлтен Табил Мехмед
 6. Деница Ивелинова Димитрова

Комисията не допуска до втори етап – събеседване  следните кандидати:

1.Теодора Иванова Върбанова – липса на професионален опит 1 година в детска градина

2.Милена Иванова Иванова - липса на документ удостоверяващ необходимата квалификация.

3.Десислава Мишкова Гандева - липса на професионален опит 1 година в детска градина

4.Катя Недкова Христова - липса на професионален опит 1 година в детска градина

5.Юлияна Петрова Георгиева – липса на документ удостоверяващ трудов стаж

 

Кандидатите ще бъдат информирани лично за резултата от проведения подбор по документи. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
13.21° C облачно
Нагоре