Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в Детска градина "Пчеличка"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес 31.08.2020г., комисия назначена със заповед № 89 / 27.08.2020 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Пламена Русева Недялкова - старши учител в  ДГ № 9 „Пчеличка”

и членове:

1. Снежа Вачева – Гл.експерт „ Предучилищно образование” Дирекция ХД

2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работна среща – втори етап от подбора за длъжността „учител“ в ДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността „учител“ са допуснати:

 1. Миглена Петрова Павлова
 2. Христина Ивелинова Близнакова
 3. Емилия Георгиева Димова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Гюлтен Табил Мехмед
 6. Деница Ивелинова Димитрова
 7. Светлана Милева Манева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса.

Всеки член на комисията вписа оценката си по 5 – балната скала във формуляр – Приложение 1/ приложен към протокола/.

Кандидатите се класираха, както следва:

 1. Емилия Георгиева Димова – 45 т.
 2. Миглена Петрова Павлова – 37 т.
 3. Христина Ивелинова Близнакова – 31 т.
 4. Милена Денева Дончева – 18 т.
 5. Гюлтен Табил Мехмед – 15 т.

На събеседването не се явиха:

      1.Деница Ивелинова Димитрова

      2. Светлана Милева Манева

Комисията предлага на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка“ да сключи трудов договор за длъжността „Учител“ с Емилия Георгиева Димова по чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито

23.04.2021

На 30 април от 17.30 часа в музейното пространство Лапидариум с Джаз формация „Добрич“ ще отбележим Международния ден на джаза. Той е обявен през ноември 2011 г. от ЮНЕСКО, за да подчертае ролята на специфичния стил музика в...

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито
ВИЖ ДОБРИЧ
11.5° C разкъсана облачност
Нагоре