Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в Детска градина "Пчеличка"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес 31.08.2020г., комисия назначена със заповед № 89 / 27.08.2020 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Пламена Русева Недялкова - старши учител в  ДГ № 9 „Пчеличка”

и членове:

1. Снежа Вачева – Гл.експерт „ Предучилищно образование” Дирекция ХД

2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работна среща – втори етап от подбора за длъжността „учител“ в ДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността „учител“ са допуснати:

 1. Миглена Петрова Павлова
 2. Христина Ивелинова Близнакова
 3. Емилия Георгиева Димова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Гюлтен Табил Мехмед
 6. Деница Ивелинова Димитрова
 7. Светлана Милева Манева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса.

Всеки член на комисията вписа оценката си по 5 – балната скала във формуляр – Приложение 1/ приложен към протокола/.

Кандидатите се класираха, както следва:

 1. Емилия Георгиева Димова – 45 т.
 2. Миглена Петрова Павлова – 37 т.
 3. Христина Ивелинова Близнакова – 31 т.
 4. Милена Денева Дончева – 18 т.
 5. Гюлтен Табил Мехмед – 15 т.

На събеседването не се явиха:

      1.Деница Ивелинова Димитрова

      2. Светлана Милева Манева

Комисията предлага на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка“ да сключи трудов договор за длъжността „Учител“ с Емилия Георгиева Димова по чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре