Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в Детска градина "Пчеличка"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес 31.08.2020г., комисия назначена със заповед № 89 / 27.08.2020 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Пламена Русева Недялкова - старши учител в  ДГ № 9 „Пчеличка”

и членове:

1. Снежа Вачева – Гл.експерт „ Предучилищно образование” Дирекция ХД

2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работна среща – втори етап от подбора за длъжността „учител“ в ДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността „учител“ са допуснати:

 1. Миглена Петрова Павлова
 2. Христина Ивелинова Близнакова
 3. Емилия Георгиева Димова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Гюлтен Табил Мехмед
 6. Деница Ивелинова Димитрова
 7. Светлана Милева Манева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса.

Всеки член на комисията вписа оценката си по 5 – балната скала във формуляр – Приложение 1/ приложен към протокола/.

Кандидатите се класираха, както следва:

 1. Емилия Георгиева Димова – 45 т.
 2. Миглена Петрова Павлова – 37 т.
 3. Христина Ивелинова Близнакова – 31 т.
 4. Милена Денева Дончева – 18 т.
 5. Гюлтен Табил Мехмед – 15 т.

На събеседването не се явиха:

      1.Деница Ивелинова Димитрова

      2. Светлана Милева Манева

Комисията предлага на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка“ да сключи трудов договор за длъжността „Учител“ с Емилия Георгиева Димова по чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
32.55° C ясно небе
Нагоре