Допуснати до събеседване за длъжността "учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 31. 08.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 346/ 31.08.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Елеонора Желязкова – старши  учител, детска градина

и членове:

1. Деница Димова-  учител, детска градина;

2. Снежа Вачева- Гл. експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Ваня Добринова Колева;
 2. Катя Недкова Христова;
 3. Теодора Иванова Върбанова;
 4. Десислава Миткова Гандева;
 5. Андриана Живкова Андреева;
 6. Миглена Петрова Иванова;
 7. Светлана Милева Манева;
 8. Христина Ивелинова Близнакова;
 9. Християна Младенова Енчева;
 10. Гюлтен Талиб Мехмед;
 11. Галя Христова Костадинова;
 12. Бистра Руменова Божкова;
 13. Милена Денева Момчева;
 14. Юлияна Петрова Георгиева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Ваня Добринова Колева

2. Андриана Живкова Андреева;

3. Миглена Петрова Иванова;

4.Светлана Милева Манева;

5. Христина Ивелинова Близнакова;

6. Гюлтен Талиб Мехмед;

7. Бистра Руменова Божкова;

8. Милена Денева Момчева.

 

Недопуснати кандидати:

1. Катя Недкова Христова - липса на професионален опит 1 година в детска градина

2. Теодора Иванова Върбанова - не е представено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Десислава Миткова Гандева - липса на професионален опит 1 година в детска градина

4. Християна Младенова Енчева - липса на професионален опит 1 година в детска градина

5. Галя Христова Костадинова - липса на професионален опит 1 година в детска градина;

6. Юлияна Петрова Георгиева - не е представено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 2.08.2020 г. от 9.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“

06.07.2022

Обичаният актьор Филип Аврамов ще се представи в Добрич своя моноспектакъл „Защото съм известен“. Събитието е част от седмицата „Събуди се за култура“, организирана от Община Добрич и Арт Будилник. Ако имате...

Филип Аврамов се представя в Добрич с моноспектакъла „Защото съм известен“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.57° C предимно облачно
Нагоре