Обява за свободно работно място за длъжността "учител по музика" в ДГ №9 "Пчеличка"

Детска градина № 9 „Пчеличка“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител по музика в детска градина“

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – образование.

1.2. Цел на длъжността – провежда  възпитателно-образователна работа по музика с деца от 3-7 години- ОФПВ, ДФПВ - подготовка и провеждане на празници и развлечения, подготовка и участие на децата в концерти, конкурси и представителни дейности .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен - магистър, бакалавър, професионален бакалавър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието :

Професионално направление - педагогика, специалност - музикална педагогика, професионална квалификация - учител по музика, допълнителна професионална квалификация - детски учител /Професионално направление – педагогика на обучението по предучилищна педагогика, специалност - музика, професионална квалификация - учител по музика /Професионално направление - педагогика, специалност - предучилищна  педагогика, професионална квалификация - детски учител, допълнителна професионална квалификация - музика /Професионално направление – педагогика, специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация детски и начален учител, допълнителна професионална квалификация – музика/ Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – музика, детски учител/ Професионално направление  музикално и танцово изкуство, специалност – всички специалности,  професионална квалификация – музикален изпълнител, допълнителна  професионална квалификация –детски учител, 

1.5. Години професионален опит –  една година в детска градина

1.6. Допълнителни изисквания – задължително да владее свирене на музикален инструмент акордеон, с който да провежда ситуациите по музика, добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти по музика, умение за работа в екип, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно -квалификационна степен,документ за необходимата допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография / CV;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такъв/

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 9 „Пчеличка“, ул.„Христо Смирненски“, № 5, от 01.09.2020 до 08.09.2020 г.вкл. от 08:00 часа до 15.30 ч  

Тел. за контакти: Пламена Недялкова -   0885 778 773

4. Краен срок за подаване на документите – 08.09.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на 4 часа на ден, на основание чл.67, ал.1, т.1  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 9  „Пчеличка“.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
15.3° C предимно облачно
Нагоре