Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница” обявява свободно работно място за длъжността „Огняр” в детска градина

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Обслужване отоплителната система;

1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование и удостоверения за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения;

1.4. Години професионален опит: Не се изисква;

1.5. Допълнителни изисквания: Дърводелски, строителни и др. умения. 

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация за огняр, правоспособност;

2.3. Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такъв/.

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга” до бл. 24 всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти: Марияна Димитрова – 0884 311 417, 058/665 247;

4. Срок за подаване на документите: от 21.09.2020 год. до 09.10.2020 год.

5. Етапи на подбора:    

 5.1. Подбор по документи;     

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраният кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Огняр” в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.33° C облачно
Нагоре