Обява за 3 свободни работни места за длъжността "учител" в ДГ №32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница” обявява 3 свободни работни места за длъжността „Учител” в детска градина

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образование;

1.2. Цел на длъжността:  Отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен – магистър, бакалавър, професионален бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Специалност „Предучилищна педагогика”, с присъдена професионална квалификация детски учител; „Предучилищна и начална училищна педагогика”  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител; „Предучилищна педагогика с чужд език” с присъдена професионална квалификация – детски учител;

1.5. Години професионален опит: 1 година в детска градина;

1.6. Допълнителни изисквания: Много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга” до бл. 24 всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”

Телефон за контакти: 0884 311 417, 058/665 247;

4. Срок за подаване на документите: от 03.09.2020 год. до 08.09.2020 год.

5. Етапи на подбора     

 5.1. Подбор по документи;     

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Учител” в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.64° C облачно
Нагоре