Обява за 2 свободни работни места за длъжността „Помощник-възпитател” в ДГ №32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница“ обявява 2 свободни работни места за длъжността „Помощник-възпитател” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст;

1.2. Цел на длъжността: Осигурява необходимите санитарно-хигиени условия за правилното развитие и възпитание на децата. Извършва редовно и качествено почистване на занимални, спални, кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения, дворно място, физкултурен салон. Прави ежедневна дезинфекция. Активно помага на учителката при организацията на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици по време на всеки режимен момент в детската градина;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Няма изискване;

1.5. Години професионален опит: Не се изисква. Професионален опит в детска градина като помощник-възпитател се счита за предимство;

1.6. Допълнителни изисквания: работа в екип, отговорност, добронамереност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга” до бл. 24 всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”;

Телефон за контакти: 0884 311 417, 058/665 247;

4. Срок за подаване на документите: от 03.09.2020 год. до 08.09.2020 год.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Помощник-възпитател” в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик”  ул. „Теменуга” до бл. 24.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.7° C облачно
Нагоре