Обява за 2 свободни работни места за длъжността „Помощник-възпитател” в ДГ №32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница“ обявява 2 свободни работни места за длъжността „Помощник-възпитател” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст;

1.2. Цел на длъжността: Осигурява необходимите санитарно-хигиени условия за правилното развитие и възпитание на децата. Извършва редовно и качествено почистване на занимални, спални, кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения, дворно място, физкултурен салон. Прави ежедневна дезинфекция. Активно помага на учителката при организацията на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици по време на всеки режимен момент в детската градина;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Няма изискване;

1.5. Години професионален опит: Не се изисква. Професионален опит в детска градина като помощник-възпитател се счита за предимство;

1.6. Допълнителни изисквания: работа в екип, отговорност, добронамереност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга” до бл. 24 всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”;

Телефон за контакти: 0884 311 417, 058/665 247;

4. Срок за подаване на документите: от 03.09.2020 год. до 08.09.2020 год.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Помощник-възпитател” в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик”  ул. „Теменуга” до бл. 24.

Актуално

СБА с благодарности към добруджанци

05.10.2022

В брой №3 на своето издание „Авто-мото“ СБА изказва комплименти на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов както и на всички добруджанци, съдействали за организацията на проведеното през миналия месец спортно събитие...

СБА с благодарности към добруджанци
ВИЖ ДОБРИЧ
10.72° C разкъсана облачност
Нагоре