Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 02. 09.2020 г. в 9.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 349/ 2.09.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Миглена Петрова -  учител, детска градина

и членове:

1.Елеонора Желязкова- старши учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”,

проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1. Андриана Живкова Андреева;

2. Миглена Петрова Иванова;

3.Светлана Милева Манева;

4. Христина Ивелинова Близнакова;

5. Гюлтен Талиб Мехмед;

6. Бистра Руменова Божкова;

7. Милена Денева Момчева.

На събеседването не се яви Ваня Добринова Колева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Андриана Живкова Андреева - 100 точки;
  2. Бистра Руменова Божкова - 88 точки;
  3. Христина Ивелинова Близнакова - 86 точки;
  4. Светлана Милева Манева - 82 точки;
  5.  Миглена Петрова Иванова - 79 точки;
  6. Милена Денева Момчева - 78 точки;
  7. Гюлтен Талиб Мехмед - 62 точки.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат– Андриана Живкова Андреева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C облачно
Нагоре