Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 02. 09.2020 г. в 9.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 349/ 2.09.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Миглена Петрова -  учител, детска градина

и членове:

1.Елеонора Желязкова- старши учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”,

проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1. Андриана Живкова Андреева;

2. Миглена Петрова Иванова;

3.Светлана Милева Манева;

4. Христина Ивелинова Близнакова;

5. Гюлтен Талиб Мехмед;

6. Бистра Руменова Божкова;

7. Милена Денева Момчева.

На събеседването не се яви Ваня Добринова Колева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Андриана Живкова Андреева - 100 точки;
  2. Бистра Руменова Божкова - 88 точки;
  3. Христина Ивелинова Близнакова - 86 точки;
  4. Светлана Милева Манева - 82 точки;
  5.  Миглена Петрова Иванова - 79 точки;
  6. Милена Денева Момчева - 78 точки;
  7. Гюлтен Талиб Мехмед - 62 точки.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат– Андриана Живкова Андреева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.83° C облачно
Нагоре