Допуснати до събеседване за длъжността "помощник учител" в ДГ №17

Днес, 03.09.2020г. в 10.00 ч., Комисия, назначена със Заповед №310 /02.09.2020г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова – учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник на учителя“ в Детска градина „Първи юни“  № 17.

 

Документи за участие са подадени от:

1. Десислава Миткова Гандева

2. Димка Георгиева Франкова

3. Жечка Неделчева Стоянова

4. Милена Иванова Иванова

5. Мерджан Осман Али

6. Татяна Иванова Андреева

7. Галина Желева Ташева

8. Деница Красимирова Кралева

9. Красимира Стоянова Маринова

10.Станислава Любомирова Костова

11.Жанета Великова Вълчева

12. Грациела Николаева Георгиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Десислава Миткова Гандева

2. Димка Георгиева Франкова

3. Милена Иванова Иванова

4. Мерджан Осман Али

5. Татяна Иванова Андреева

6. Деница Красимирова Кралева

7. Станислава Любомирова Костова

8. Жанета Великова Вълчева

9. Грациела Николаева Георгиева

 

 

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради това, че не отговаря на изискванията за заемане на длъжността .

 

1. Жечка Неделчева Стоянова

2. Галина Желева Ташева

3. Красимира Стоянова Маринова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 04.09.2020 г. в 09,00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни

28.07.2021

Неуморните доброволци от Младежкия център отново с в помощ на гражданите на Добрич. Пред Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ младите хора днес и утре в обедните часове ще раздават безплатно минерална вода за...

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни
ВИЖ ДОБРИЧ
21.41° C ясно небе
Нагоре