Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник учител" в ДГ №17

Днес, 04.09.2020г. в 9.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 312/03.09.2020г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова – старши  учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник – учител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

 

До събеседване за длъжността са допуснати

1. Десислава Миткова Гандева

2. Димка Георгиева Франкова

3. Милена Иванова Иванова

4. Мерджан Осман Али

5. Татяна Иванова Андреева

6. Деница Красимирова Кралева

7. Станислава Любомирова Костова

8. Жанета Великова Вълчева

9.Грациела Николаева Георгиева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Десислава Миткова Гандева – 69 точки

2. Станислава Любомирова Костова - 64 точки

3. Татяна Иванова Андреева -59 точки

4. Жанета Великова Вълчева - 53 точки

5. Деница Красимирова Кралева – 51 точки

6. Грациела Николаева Георгиева – 50 точки

7. Мерджан Осман Али - 48 точки

8. Милена Иванова Иванова - 46 точки

9. Димка Георгиева Франкова - 42 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17 да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Десислава Миткова Гандева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.78° C облачно
Нагоре