Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №32 "Зорница"

Днес, 08.09.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 370/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Павлета Янкова – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                  

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател” в ДГ № 32 „Зорница“.

Документи за участие са подадени от:

Радка Калчева Стоянова

Милка Манева Рачева

Цонка Василева Бояджиева

Ангелина Димитрова Донева

Галина Миткова Иванова

Калинка Димитрова Тонева

Даринка Атанасова Георгиева

Красимира Кръстева Георгиева

Саша Димитрова Иванова

 Диляна Иванова Илиева

 Наталия Керанова Маргенова

 Миглена Златева Иванова-Петкова

 Здравка Василева Петкова

 Живка Паунова Костадинова

 Петя Миткова Тодорова

 Катя Желева Енева

 Красимира Стоянова Маринова

 Гюлвер Неази Нуриева

 Нина Иванова Стефанова

 Елисавета Гавраилова Димитрова

 Йорданка Стоянова Георгиева

 Станка Павлова Григорова

Маринела Георгиева Няголова

 Суна Нермин Якубова

 Валерия Емилиянова Минчева

 Гинка Димитрова Петрова

 Маринела Славова Василева

 Станка Енчева Василева

 Пепа Атанасова Димитрова

 Иванка Георгиева Енчева

 Кети Желязкова Петрова

 Росица Данчева Дженкова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване всички кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 09.09.2020 г. от 10:00 ч. в ДГ № 32 „Зорница“, сградата в ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
32.41° C ясно небе
Нагоре