Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №32 "Зорница"

Днес, 08.09.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 369/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Севдалина Владимирова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                              

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 32 „Зорница“.

 

Документи за участие са подадени от:

Миглена Георгиева Стоянова

Ирена Колева Иванова-Енчева

Християна Младенова Енчева

Миглена Петрова Иванова-Павлова

Ева Панчева Михалева

Миглена Койчева Митева

Назиле Ремзиева Юсеинова

Мария Симеонова Стоянова

Мерджан Осман Али

 Перихан Ридван Угур

 Мариана Жечева Тодорова

 Милена Костадинова Митева

 Мирослава Златкова Белчева

 Елица Емилова Бенекова-Ковачева

 Станка Енчева Василева

 Теодора Иванова Върбанова

 Деница Ивелинова Димитрова

 Борислава Атанасова Маринова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Миглена Петрова Иванова-Павлова

Елица Емилова Бенекова-Ковачева

Деница Ивелинова Димитрова

Недопуснати кандидати:

Миглена Георгиева Стоянова – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Ирена Колева Иванова-Енчева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Християна Младенова Енчева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Ева Панчева Михалева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Миглена Койчева Митева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Назиле Ремзиева Юсеинова – няма завършена степен на образованието с професионална квалификация: детски учител. 

Мария Симеонова Стоянова – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

Мерджан Осман Али – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Перихан Ридван Угур – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Мариана Жечева Тодорова – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Милена Костадинова Митева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Мирослава Златкова Белчева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Станка Енчева Василева – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Теодора Иванова Върбанова – липса на професионален опит 1 година в детска градина;

 Борислава Атанасова Мариновa – няма завършена степен на образованието с професионална квалификация: детски учител. 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 10.09.2020 г. от 14:00 ч. в ДГ № 32 „Зорница“, сградата в ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.84° C разкъсана облачност
Нагоре