Окончателни резултати от събеседване за длъжността "младежки работник"

Конкурсната  комисия,  назначена със заповед №1205/03.09.2020  г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

1.  Председател – инж. Даниела Сивкова – ръководител на проекта;

2.  Димитрина Русева – старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейност“;

3.  Мими Иванова – координатор по проекта;

4.  Стефка Петкова – технически секретар по проекта;

5.  Николай Николов – младежки работник.

 

 1. За длъжността „Младежки работник“  комисията проведе интервю с явилите се кандидати по следния ред:
 1. Бояна Красимирова Драгоева
 2. Мария Ивайлова Момчилова
 3. Александрина Иванова Иванова
 4. Валентина Добрева Добринчева
 5. Боряна Пламенова Русева
 6. Веселена Желязкова Желязкова
 7. Петър Валентинов Петров
 8. Т**************************
 9. Ева Орлинова Харизанова
 10. Веселина Димитрова Стоянова

 

За интервю не се яви следният допуснат кандидат: Катя Лазарова Атанасова.

Интервюто се проведе по следния ред:

•          на всички кандидати се зададоха 5 основни еднакви въпроса;

•          кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;

•          максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

Име, презиме и фамилия

Общ брой точки за кандидата

 1.  

Бояна Красимирова Драгоева

116  точки

 1.  

Мария Ивайлова Момчилова

85 точки

 1.  

Александрина Иванова Иванова

86 точки

 1.  

Валентина Добрева Добринчева

87 точки

 1.  

Боряна Пламенова Русева

58 точки

 1.  

Веселена Желязкова Желязкова

74 точки

 1.  

Петър Валентинов Петров

61 точки

 1.  

Т****************************

59 точки

 1.  

Ева Орлинова Харизанова

81 точки

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

92  точки

 

След приключване на интервюто, конкурсната комисия класира кандидатите както следва:

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

1.

Бояна Красимирова Драгоева

116  точки

2.

Веселина Димитрова Стоянова

92  точки

3.

Валентина Добрева Добринчева

87 точки

4.

Александрина Иванова Иванова

86 точки

5.

Мария Ивайлова Момчилова

85 точки

6.

Ева Орлинова Харизанова

81 точки

7.

Веселена Желязкова Желязкова

74 точки

8.

Петър Валентинов Петров

61 точки

9.

Т***************************

59 точки

10.

Боряна Пламенова Русева

58 точки

 

Предвид обявената 1 (една) свободна позиция, класирана да заеме длъжността „Младежки работник“ в Младежки център Добрич е Бояна Красимирова Драгоева.

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Младежки работник“ с класираният на първо място кандидат .

 

 

 

 

 

 

 

 

II. За длъжността „Образователен медиатор“ комисията проведе интервю с явилите се кандидати по следния ред:

1.Ерхан Сали Махмуд

2.Марияна Иванова Василева

3.Александрина Иванова Иванова

4.Живка Илиева Гелеменска

5.Диляна Ванева Мързъкова

6. Диана Георгиева Георгиева

7.Веселина Димитрова Стоянова

8.Петър Валентинов Петров

9.Т************************

10.Софка Кирилова Митева

11.Гюкчен Мурадова Якубова

12.Веселина Желязкова Желязкова

13.Димитричка Ганчева Станева

 

За интервю не се явиха следните допуснати кандидати: Катя Лазарова Атанасова, Снежана Йорданова Илиева и Зиновия Янкова Добрева.

 

Интервюто се проведе по следния ред:

• на всички кандидати се зададоха 5 основни еднакви въпроса;

• кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;

• максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

Име, презиме и фамилия

Общ брой точки за кандидата

 1.  

Ерхан Сали Махмуд

98  точки

 1.  

Марияна Иванова Василева

89 точки

 1.  

Александрина Иванова Иванова

78 точки

 1.  

Живка Илиева Гелеменска

31 точки

 1.  

Диляна Ванева Мързъкова

67 точки

 1.  

Диана Георгиева Георгиева

55 точки

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

107 точки

 1.  

Петър Валентинов Петров

63 точки

 1.  

Т***************************

 72 точки

 1.  

Софка Кирилова Митева

 66 точки

 1.  

Гюкчен Мурадова Якубова

       96 точки

 1.  

Веселина Желязкова Желязкова

 79 точки

 1.  

Димитричка Ганчева Станева

  54 точки

 

След приключване на интервюто, конкурсната комисия класира кандидатите както следва:

 

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

1.

Веселина Димитрова Стоянова

107 точки

2.

Ерхан Сали Махмуд

98  точки

3.

Гюкчен Мурадова Якубова

96 точки

4.

Марияна Иванова Василева

89 точки

5.

Веселина Желязкова Желязкова

79 точки

6.

Александрина Иванова Иванова

78 точки

7.

Т**************************

72 точки

8.

Диляна Ванева Мързъкова

67 точки

9.

Софка Кирилова Митева

66 точки

10.

Петър Валентинов Петров

63 точки

11.

 Диана Георгиева Георгиева

55 точки

12.

Димитричка Ганчева Станева

54 точки

13.

Живка Илиева Гелеменска

31 точки

 

Предвид обявените 2 (две) свободни позиции, класирани да заемат длъжността „Образователен медиатор“ в Младежки център Добрич са Веселина Димитрова Стоянова и Ерхан Сали Махмуд.

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудови договори за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ с класираните на първо и второ място кандидати .

Актуално

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

31.03.2023

129 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. В творческата...

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.82° C облачно
Нагоре