Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Пролет"

ПРОТОКОЛ

№1

Днес, 04.09.2020г. комисия назначена със Заповед № 251/27.08.2020 г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател :Кремена Иванова Костова – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове: 1.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

                    2. Нели Красенова Димитрова– учител в ДГ №7 „Пролет”

          Със задача:

На 04.09.2020 г. (петък) от 14:30 часа в ДГ №7 „Пролет“ да извърши процедурата по допускане на кандидатите за учител до събеседване въз основа на подадените документи.

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Деница Ивелинова Димитрова
 2. Теодора Иванова Върбанова
 3. Димитрина Йорданова Казакова
 4. Християна Младенова Енчева
 5. Радослава Златкова Георгиева
 6. Катя Недкова Христова
 7. Николета Наскова Драгнева
 8. Ева Панчева Михалева
 9. Ева Красимирова Ангелова
 10. Светлана Милева Манева
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Миглена Павлова
 13. Терджан Алиева Шемшединова
 14. Десислава Миткова Гандева
 15. Милена Иванова Иванова
 16. Гюлтен Талиб Мехмед
 17. Галя Христова Костадинова
 18. Мирослава Здравкова Белчева
 19. Иванка Иванова Желева
 20. Станка Енчева Василева
 21. Мария Симеонова Стоянова
 22. Юлияна Петрова Георгиева

Комисията реши да допусне до събеседване кандидатите:

 1. Деница Ивелинова Димитрова
 2. Теодора Иванова Върбанова
 3. Димитрина Йорданова Казакова
 4. Християна Младенова Енчева
 5. Радослава Златкова Георгиева
 6. Катя Недкова Христова
 7. Николета Наскова Драгнева
 8. Ева Панчева Михалева
 9. Ева Красимирова Ангелова
 10. Светлана Милева Манева
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Миглена Павлова
 13. Терджан Алиева Шемшединова
 14. Десислава Миткова Гандева
 15. Гюлтен Талиб Мехмед
 16. Галя Христова Костадинова
 17. Мирослава Здравкова Белчева
 18. Иванка Иванова Желева
 19. Станка Енчева Василева
 20. Мария Симеонова Стоянова
 21. Юлияна Петрова Георгиева

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати:

 1. Милена Иванова Иванова – не отговаря на изискването за минимална степен за завършено образование

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.56° C предимно ясно
Нагоре