Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Младши експерт "Обществени поръчки"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 08.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №1219/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;
  3. Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Веселина Желязкова, Гергана Манолова, Валентин Вълков, Силвия Паскова, Елена Нейчева, Катерина Николова, Иван Вътков, Стоянка Атанасова, Гергана Петрова, Полина Марашлиева, Християна Станчева, Минчо Минчев, Калина Стоянова, Веселин Цвятков, Велина Желева, Константина Маринова, Ивелина Георгиева, Костадин Караджов, Мирослава Парашкевова, Дияна Вълчанова, Галина Иванова, Елена Иванова, Ивелина Иванова и Георги Георгиев.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Веселина Желязкова, Гергана Манолова, Валентин Вълков, Катерина Николова, Иван Вътков, Стоянка Атанасова, Гергана Петрова, Полина Марашлиева, Християна Станчева, Минчо Минчев, Веселин Цвятков, Константина Маринова, Ивелина Георгиева, Костадин Караджов, Мирослава Парашкевова, Дияна Вълчанова, Галина Иванова, Елена Иванова, Ивелина Иванова и Георги Георгиев.

До събеседване не са допуснати:

             - Силвия Паскова – няма изискваната минимална степен за завършено висше образование с професионално направление „Икономика“;

             - Калина Стоянова – няма изискваната минимална степен за завършено висше образование с професионално направление „Икономика“;

             - Елена Нейчева – няма изискваната минимална степен за завършено висше образование с професионално направление „Икономика“;

             - Велина Желева – няма изискваната минимална степен за завършено висше образование с професионално направление „Икономика“.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 10.00 часа  в 201 кабинет,              ет. 1 на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.7° C предимно ясно
Нагоре