Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Старши експерт "Проекти и програми"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №1217/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;
  3. Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Старши експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Т************************, Митко Стоев, Валентин Вълков, Янка Иванова, Силвия Паскова, Елена Нейчева, Катя Атанасова, Иван Вътков, Емилия Панова, Детелина Иванова, Владимир Демиров, Йорданка Костадинова, Дияна Вълчанова, Велина Желева, Теменуга Желязкова, Севдалина Минова-Михайлова, Ивелина Георгиева, Ивелина Иванова и Костадин Караджов.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Емилия Панова, Севдалина Минова-Михайлова, Детелина Иванова и Дияна Вълчанова.

До събеседване не са допуснати:

- Валентин Вълков – няма 1 година професионален опит;

- Т***************** няма 1 година професионален опит;

- Митко Стоев – няма 1 година професионален опит;

- Янка Иванова – няма 1 година професионален опит;

- Силвия Паскова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

- Елена Нейчева – представените документи са нечетливи – не може да се извлече информация за професионален опит;

- Катя Атанасова – няма 1 година професионален опит;

- Иван Вътков – няма 1 година професионален опит;

- Владимир Демиров – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

- Йорданка Костадинова – няма 1 година професионален опит;

- Велина Желева – няма 1 година професионален опит;

- Теменуга Желязкова – няма 1 година професионален опит;

- Ивелина Георгиева – няма 1 година професионален опит;

- Ивелина Иванова – няма 1 година професионален опит;

- Костадин Караджов – няма 1 година професионален опит.

Дефиницията на понятието професионален опит според чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията е следната: минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 09.30 часа  в малка зала, ет. 1 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.45° C облачно
Нагоре