Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Старши експерт "Проекти и програми"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №1217/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;
  3. Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Старши експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Т************************, Митко Стоев, Валентин Вълков, Янка Иванова, Силвия Паскова, Елена Нейчева, Катя Атанасова, Иван Вътков, Емилия Панова, Детелина Иванова, Владимир Демиров, Йорданка Костадинова, Дияна Вълчанова, Велина Желева, Теменуга Желязкова, Севдалина Минова-Михайлова, Ивелина Георгиева, Ивелина Иванова и Костадин Караджов.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Емилия Панова, Севдалина Минова-Михайлова, Детелина Иванова и Дияна Вълчанова.

До събеседване не са допуснати:

- Валентин Вълков – няма 1 година професионален опит;

- Т***************** няма 1 година професионален опит;

- Митко Стоев – няма 1 година професионален опит;

- Янка Иванова – няма 1 година професионален опит;

- Силвия Паскова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

- Елена Нейчева – представените документи са нечетливи – не може да се извлече информация за професионален опит;

- Катя Атанасова – няма 1 година професионален опит;

- Иван Вътков – няма 1 година професионален опит;

- Владимир Демиров – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

- Йорданка Костадинова – няма 1 година професионален опит;

- Велина Желева – няма 1 година професионален опит;

- Теменуга Желязкова – няма 1 година професионален опит;

- Ивелина Георгиева – няма 1 година професионален опит;

- Ивелина Иванова – няма 1 година професионален опит;

- Костадин Караджов – няма 1 година професионален опит.

Дефиницията на понятието професионален опит според чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията е следната: минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 09.30 часа  в малка зала, ет. 1 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.75° C облачно
Нагоре