Допуснати до съебседване кандидати за длъжността Младши експерт "Проекти и програми"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №1218/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;
  3. Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Младши експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Т******************, Елисавета Димитрова, Валентин Вълков, Виктория Кръстева, Величка Мендарова, Силвия Паскова, Кремена Симеонова, Елена Нейчева, Катерина Николова, Иван Вътков, Емилия Панова, Гергана Петрова, Християна Станчева, Мирослава Парашкевова, Дияна Вълчанова, Ивелина Иванова и Невяна Христова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Емилия Панова и Дияна Вълчанова.

До събеседване не са допуснати:

             - Т*************** – няма 1 година професионален опит;

             - Елисавета Димитрова – няма 1 година професионален опит;

             - Валентин Вълков – няма 1 година професионален опит;

             - Виктория Кръстева – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Величка Мендарова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Силвия Паскова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Кремена Симеонова – няма 1 година професионален опит;

             - Елена Нейчева –представените документи са нечетливи – не може да се извлече информация за професионален опит;

             - Катерина Николова – няма 1 година професионален опит;

             - Иван Вътков – няма 1 година професионален опит;

             - Гергана Петрова – няма 1 година професионален опит;

             - Християна Станчева – няма 1 година професионален опит;

             - Мирослава Парашкевова – няма 1 година професионален опит;

             - Ивелина Иванова – няма 1 година професионален опит;

             - Невяна Христова – няма 1 година професионален опит.

Дефиницията на понятието професионален опит според чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията е следната: минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 09.00 часа  в малка зала,     ет. 1 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

31.03.2023

129 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. В творческата...

129 участници в общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.82° C облачно
Нагоре