Окончателни резултати от събеседване и практически изпит за длъжността "Инструменталист" в БКО

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 04.09.2020 г. комисия назначена със заповед № 1185/31.08.2020 год. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Иван Янакиев -Диригент на Български камерен оркестър град Добрич

и членове:

 1. Нели Желева - Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич
 2. Ирина Олшанска - Концертмайстор в Български камерен оркестър град Добрич
 3. Ганчо Ганчев -Инструменталист в Български камерен оркестър град Добрич                

      проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността ,,Инструменталист” в Български камерен оркестър град Добрич.

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Инструменталист“ – цигулка са допуснати:

 1. Аглика Константинова Цветкова -цигулка
 2. Атанас Драгомиров Капитанов    -цигулка
 3. Емилия Ивова Миндова               -цигулка
 4. Петър Пенчев Тулешков               -цигулка
 5. Константин Любомиров Адамов -цигулка
 6. Мая Валентинова Георгиева        -цигулка
 7. Роберто Карневале                        -цигулка

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Инструменталист“ – виолончело са допуснати:

 

 1. Кремена Кирилова Христова       -виолончело
 2. Пламена Веселинова Стефанова -виолончело
 3. Зара Рафаиловна Сирязева           -виолончело

 

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително определен график.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение №1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване и практически изпит – прослушване (Приложение № 2 към Протокола ), веднага след приключването му.

 

Кандидатите за длъжността ,,Инструменталист“ – цигулка се класират както следва:

 

 1. Емилия Ивова Миндова                     -   118   точки
 2. Роберто Карневале                             -    111  точки
 3. Аглика Константинова Цветкова      -     99   точки
 4. Мая Валентинова Георгиева             -      94  точки
 5. Атанас Драгомиров Капитанов         -     79   точки
 6. Петър Пенчев Тулешков                    -     63   точки
 7. Константин Любомиров Адамов      -      51  точки

Кандидатите за длъжността ,,Инструменталист“ – виолончело се класират както следва:

 

 1. Пламена Веселинова Стефанова       -   112   точки
 2. Кремена Кирилова Христова             -   109   точки
 3. Зара Рафаиловна Сирязева                 -     82   точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор на основание чл. 111, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл .70, ал. 1 от Кодекса на труда със следните кандидати:

За длъжността ,,Инструменталист“ – цигулка: Емилия Ивова Миндова, Роберто Карневале и Аглика Константинова Цветкова     

За длъжността ,,Инструменталист“ – виолончело: Пламена Веселинова Стефанова и Кремена Кирилова Христова на 4-часов работен ден.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на официалния сайт на Община град Добрич.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

                            

 

           

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.86° C предимно ясно
Нагоре