Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител по музика" в ДГ №9 "Пчеличка"

Днес 09.09.2020 г., комисия назначена със заповед № 90 / 01.09.2020 г на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател: Татяна Георгиева Минковская – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

и членове:

1. Снежа Вачева – Гл. експерт „Предучилищно образование” Дирекция ХД

2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „ учител по музика” в ДГ № 9 „Пчеличка” .

За участие документи за длъжността учител по музика са подадени от :

Красимира Георгиева Банева

Мариана Георгиева Стоянова - Колева

Гергана Георгиева Недева - Ефтимова

Севдалина Йорданова Димова

Иванина Ивелинова Паскалева

Снежана Тодорова Орешарова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да  допусне до втори етап – събеседване следните кандидати:

1. Красимира Георгиева Банева

2. Мариана Георгиева Стоянова - Колева

3. Севдалина Йорданова Димова

4. Снежана Тодорова Орешарова

Комисията не допуска до втори етап – събеседване  следните кандидати:

1. Гергана Георгиева Недева – Ефтимова – липса на професионален опит 1 година в детска градина

2. Иванина Ивелинова Паскалева - липса на документ удостоверяващ необходимият трудов стаж.

Кандидатите ще бъдат информирани лично за резултата от проведения подбор по документи. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.09° C облачно
Нагоре