Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №32 "Зорница"

Днес, 10.09.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 369/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Севдалина Владимирова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                              

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 32 „Зорница“.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

  1. Миглена Петрова Иванова-Павлова
  2. Елица Емилова Бенекова-Ковачева

На събеседването не се яви: Деница Ивелинова Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Миглена Петрова Иванова-Павлова – 36 точки
  2. Елица Емилова Бенекова-Ковачева – 26 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да не сключи трудов договор с кандидатите за длъжността „Учител”, тъй като са оценените с брой точки под средното ниво.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.75° C облачно
Нагоре