Окончателни резултати от събеседване за "помощник-възпитатели" в ДГ №32

Днес, 09.09.2020 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 370/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Павлета Янкова – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”;

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич,

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 32 „Зорница“.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

Радка Калчева Стоянова

Милка Манева Рачева

Цонка Василева Бояджиева

Ангелина Димитрова Донева

Галина Миткова Иванова

Калинка Димитрова Тонева

Даринка Атанасова Георгиева

Красимира Кръстева Георгиева

Саша Димитрова Иванова

 Диляна Иванова Илиева

 Наталия Керанова Маргенова

 Миглена Златева Иванова-Петкова

 Здравка Василева Петкова

 Живка Паунова Костадинова

 Петя Миткова Тодорова

 Катя Желева Енева

 Красимира Стоянова Маринова

 Гюлвер Неази Нуриева

 Нина Иванова Стефанова

 Елисавета Гавраилова Димитрова

 Йорданка Стоянова Георгиева

 Станка Павлова Григорова

Маринела Георгиева Няголова

 Суна Нермин Якубова

 Валерия Емилиянова Минчева

 Гинка Димитрова Петрова

 Маринела Славова Василева

 Станка Енчева Василева

 Пепа Атанасова Димитрова

 Иванка Георгиева Енчева

 Кети Желязкова Петрова

 Росица Данчева Дженкова

На събеседването не се явиха:

Милка Манева Рачева

Красимира Стоянова Маринова

Гинка Димитрова Петрова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Живка Паунова Костадинова – 68 точки

Цонка Василева Бояджиева  – 58 точки

Галина Миткова Иванова  – 57 точки

Здравка Василева Петкова –  52 точки

Миглена Златева Иванова-Петкова  – 50 точки

Станка Енчева Василева  – 49 точки

Нина Иванова Стефанова  – 47 точки

Диляна Иванова Илиева  – 47 точки

Наталия Керанова Маргенова  – 46 точки

Саша Димитрова Иванова –  46 точки

Маринела Георгиева Няголова – 46 точки

Станка Павлова Григорова  – 45 точки

Петя Миткова Тодорова  – 44 точки

Кети Желязкова Петрова  – 42 точки

Калинка Димитрова Тонева  – 41 точки

Пепа Атанасова Димитрова  – 37 точки

Маринела Славова Василева  – 36 точки

Суна Нермин Якубова  – 35 точки

Катя Желева Енева  – 35 точки

Красимира Кръстева Георгиева  – 32 точки

Иванка Георгиева Енчева  – 31 точки

Радка Калчева Стоянова  – 31 точки

Даринка Атанасова Георгиева  – 29 точки

Гюлвер Неази Нуриева  – 29 точки

Валерия Емилиянова Минчева  – 28 точки

Росица Данчева Дженкова  – 27 точки

Йорданка Стоянова Георгиева  – 21 точки

 Ангелина Димитрова Донева –  19 точки

 Елисавета Гавраилова Димитрова  – 17 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо и второ място кандидати – Живка Паунова Костадинова и Цонка Василева Бояджиева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.38° C ясно небе
Нагоре