Обява за 3 свободни работни места за длъжността "учител" в ДГ №32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница” обявява 3 свободни работни места за длъжността „Учител” в детска градина

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образование;

1.2. Цел на длъжността:  Отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен – магистър, бакалавър, професионален бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Специалност „Предучилищна педагогика”, с присъдена професионална квалификация детски учител; „Предучилищна и начална училищна педагогика”  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител; „Предучилищна педагогика с чужд език” с присъдена професионална квалификация – детски учител;

1.5. Години професионален опит: не се изисква;

1.6. Допълнителни изисквания: Много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга” до бл. 24 всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”

Телефон за контакти: 0884 311 417, 058/665 247;

4. Срок за подаване на документите: от 11.09.2020 год. до 15.09.2020 год.

5. Етапи на подбора     

 5.1. Подбор по документи;     

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Учител” в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.05° C облачно
Нагоре