Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител по музика" в ДГ "Пчеличка"

П Р О Т О К О Л

 

Днес 10.09.2020г., комисия назначена със заповед № 90 / 01.09.2020 г. на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка” град Добрич в състав:

Председател – Татяна Георгиева Минковская – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

 1. Снежа Вачева – Гл.експерт „Предучилищно образование” Дирекция ХД
 2. Теодора Георгиева Пащиева – старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка”

проведе работна среща – втори етап от подбора за длъжността „учител по музика“ в ДГ № 9 „Пчеличка”.

До събеседването за длъжността „учител по музика“ са допуснати:

 1. Красимира Георгиева Банева
 2. Мариана Георгиева Стоянова - Колева
 3. Севдалина Йорданова Димова
 4. Снежана Тодорова Орешарова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса.

Всеки член на комисията вписа оценката си по 5 – балната скала във формуляр – Приложение 1/ приложен към протокола/.

Кандидатите се класираха, както следва:

 1. Красимира Георгиева Банева – 44 т.
 2. Мариана Георгиева Стоянова – Колева - 41 т.
 3. Снежана Тодорова Орешарова  – 27 т.

  На събеседването не се яви:

       1. Севдалина Йорданова Димова

  Комисията предлага на Директора на ДГ № 9 „Пчеличка“ да сключи трудов договор за 4 часа на ден на длъжността „Учител по музика“ с Красимира Георгиева Банева по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.79° C ясно небе
Нагоре