Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №17 "Първи юни"

Днес, 10.09.2020г., Комисия, назначена със Заповед №313 /03.09.2020г. на директора на ДГ "Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова – учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник - възпитател“ в ДГ „Първи юни“ №17.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.         Йорданка Стоянова Георгиева

2.         Пламена Иванова Кирилова

3.         Даринка Атанасова Георгиева

4.         Миглена Златева Иванова – Петкова

5.         Цонка Василева Бояджиева

6.         Виолета Стефанова Вълчева

7.         Веселина Костова Георгиева

8.         Тодорка Атанасова Сивкова

9.         Весела Великова Инджева

10.       Капка Петрова Стоянова

11.       Гинка Стефанова Маринова

12.       Саша Димитрова Иванова

13.       Радка Калчева Стоянова

14.       Жечка Неделчева Стоянова

15.       Румяна Христова Велчевска

16.       Наталия Керанова Маргенова

17.       Красимира Кръстева Георгиева

18.       Маринела Георгиева Няголова

19.       Румяна Иванова Желева

20.       Божанка Ганчева Николова

21.       Маринела Славова Василева

22.       Мария Костадинова Стоянова

23.       Сийка Станчева Славова

24.       Татяна Георгиева Никова

25.       Валерия Емилиянова Минчева

26.       Елена Енчева Митева

27.       Калинка Демирова Тонева

28.       Жулиета Янкова Тодорова

29.       Филипа Яворова Желева

30.       Гинка Димитрова Петрова

31.       Красимира Стоянова Маринова

32.       Иванка Георгиева Енчева

33.       Теодора Радкова Радева

34.       Деница Тошкова Георгиева

35.       Жанета Великова Вълчева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

1.     Пламена Иванова Кирилова  - 74 точки

2.     Валерия Емилиянова Минчева – 73 точки

3.     Иванка Георгиева Енчева – 71 точки

4.     Мария Костадинова Стоянова – 70 точки

5.     Красимира Кръстева Георгиева – 69 точки

6.     Цонка Василева Бояджиева – 68 точки

7.     Наталия Керанова Маргенова – 66 точки

8.     Сийка Станчева Славова – 65 точки

9.     Миглена Златева Иванова – Петкова – 64 точки

10.     Весела Великова Инджева – 64 точки

11.     Калинка Демирова Тонева – 63 точки

12.     Румяна Христова Велчевска – 63 точки

13.     Гинка Димитрова Петрова – 62 точки

14.     Жечка Неделчева Стоянова – 61 точки

15.     Гинка Стефанова Маринова – 61 точки

16.     Елена Енчева Митева – 60 точки

17.     Саша Димитрова Иванова – 59 точки

18.     Татяна Георгиева Никова – 59 точки

19.     Радка Калчева Стоянова – 57 точки

20.     Виолета Стефанова Вълчева  - 53 точки

21.     Тодорка Атанасова Сивкова – 51 точки

22.     Жулиета Янкова Тодорова – 49 точки

23.    Маринела Георгиева Няголова – 48 точки

24.    Божанка Ганчева Николова – 46 точки

25.    Жанета Великова Вълчева – 44 точки

26.    Веселина Костова Георгиева -  43 точки

27.    Капка Петрова Стоянова – 40 точки

28.    Деница Тошкова Георгиева – 38 точки

29.     Йорданка Стоянова Георгиева – 36 точки

30.    Даринка Атанасова Георгиева – 35 точки

31.    Красимира Стоянова Маринова – 34 точки

           

Не се явиха на интервю:

1.Румяна Иванова Желева

2.Теодора Радкова Радева

3.Филипа Яворова Желева

4.Маринела Славова Василева

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17 да сключи трудов договор с класирания на първо място участник - Пламена Иванова Кирилова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.33° C разкъсана облачност
Нагоре