Обявление за длъжността Главен експерт "Кадастър и регулация" в дирекция "Устройство на територията и строителен контрол"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт “Кадастър и регулация“, дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Области на дейност: Контролна, организаторска, методическа и проектантска дейност по проблемите на кадастъра и регулацията. Работа с физически и юридически лица.

      1.2. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската  политика за решаване проблемите по устройство на територията в и извън урбанизираните територии в съответствие с действащата нормативна уредба. Да работи  за срочното  и компетентно предоставяне  на исканите  от  физически и юридически лица услуги, свързани с действащите кадастрални и регулационни   планове;   Дейностите в Общината, свързани с Подробните устройствени планове.

      1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „бакалавър“;

      1.4. Специалност на придобитото образование: „Геодезия“;

      1.5  Професионален опит: 2 години;

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“ (ЦУИ), работно място „Деловодство“, ет. 1., В ЦУИ могат да получат и длъжностната характеристика за длъжността.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова гл. специалист АБДЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 21.09.2020 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

 

 

 

 
 

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
14.43° C предимно облачно
Нагоре