Свободно работно място за длъжността "мед. сестра" в ЦНСТДБУ 1,2

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

Обявление

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в Дирекция „Хуманитарни дейности” Функция  Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в Община град Добрич –  ½ бройка

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: - оказва  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата в социалната услуга, активно проследява задоволяването на здравните потребности на настанените деца в ЦНСТДБУ, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рисковите фактори  в социалното заведение, противоепидемична дейност

1.3. Област на специалността, по която е придобито образованието – специалност медицинска сестра.

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания: умения за работа с деца, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такъв).

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ, ж.к „Дружба 3“  №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 15:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/601 401

     4. Срок за подаване на документите: от 15.09.2020г до 24.09.2020г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор на четиричасов работен ден:  на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
15.91° C предимно облачно
Нагоре