Свободно работно място за длъжността "мед. сестра" в ЦНСТДБУ 1,2

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

Обявление

Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в Дирекция „Хуманитарни дейности” Функция  Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в Община град Добрич –  ½ бройка

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: - оказва  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата в социалната услуга, активно проследява задоволяването на здравните потребности на настанените деца в ЦНСТДБУ, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рисковите фактори  в социалното заведение, противоепидемична дейност

1.3. Област на специалността, по която е придобито образованието – специалност медицинска сестра.

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания: умения за работа с деца, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такъв).

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ, ж.к „Дружба 3“  №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 15:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/601 401

     4. Срок за подаване на документите: от 15.09.2020г до 24.09.2020г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор на четиричасов работен ден:  на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.54° C предимно ясно
Нагоре