Обява за свободно работно място за длъжността "детегледач" в ЦНСТДБУ 1,2

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1-2 – обявява едно свободно работно място  за  длъжността „ Детегледач”.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: - ежедневна грижа за децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; поддържане на хигиената в социалното заведение, подкрепа на специалистите при организиране и изпълнение на дейностите в ЦНСТДБУ.  

1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование

1.4.Години професионален опит: не се изисква професионален опит; с предимство е опит при работа с деца в риск

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1    Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ ж.к „Дружба 3“, №57,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 15:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/601 401

     4. Срок за подаване на документите: от 15.09.2020г. до 24.09.2020 година

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, информацията с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич.

С избраните кандидати  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.08° C предимно ясно
Нагоре