Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник - кухня" в Детска млечна кухня

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 14.09.2020 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 33/11.09.2020 г. на директора на Детска млечна кухня :

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Фатма Ахмед Капитанова – юрист консулт в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева – главен готвач в ДМК

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Работник –кухня““ в Детска млечна кухня.

Документи за участие са подадени от:

            1.Йорданка Стоянова Георгиева

            2.Стефка Йорданова Ганчева

            3.Гинка Стефанова Маринова

            4.Миглена Петрова Димитрова

            5.Галина Красимирова Николова

            6.Ивелина Димитрова Денева

            7.Цонка Василева Бояджиева

            8.Силвия Атанасова Иванова

            9.Фени Славова Трифонова

           10.Христина Пенева Трифонова

           11.Тодорка Атанасова Сивкова

           12.Живка Балчева Петрова

           13.Веселина Желязкова Желязкова

           14.Йорданка  Иванова Аврамова

           15.Снежана Милчева Костадинова

           16.Маринела Славова Василева

           17.Пенка Христова Христова

           18.Даниела Василева Димитрова

           19.Здравка Василева Петкова

           20.Божанка Ганчева Николова

           21.Марияна Георгиева Илиева

           22.Катя Желева Енева

           23.Нели Георгиева Георгиева

           24.Елена Димова Радева

           25.Елена Станиславовна  Ганчева

           26.Марийка Георгиева Георгиева

           27.Валя Колева Славова

           28.Галя Атанасова Атанасова

           29.Десислава Димитрова Панчева

           30.Жечка Неделчева Стоянова

           31.Гинка Димитрова Петкова    

           32.Емилия Бончева Лачева

           33.Марина  Събева Петкова

           34.Станимира Снежанова Георгиева

           35.Фериян Ирфан Али

           36.Камелия Петрова Василева

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

            1.Йорданка Стоянова Георгиева

            2.Стефка Йорданова Ганчева

            3.Гинка Стефанова Маринова

            4.Миглена Петрова Димитрова

            5.Галина Красимирова Николова

            6.Ивелина Димитрова Денева

            7.Цонка Василева Бояджиева

            8.Силвия Атанасова Иванова

            9.Фени Славова Трифонова

           10.Христина Пенева Трифонова

           11.Тодорка Атанасова Сивкова

           12.Живка Балчева Петрова

           13.Веселина Желязкова Желязкова

           14.Йорданка  Иванова Аврамова

           15.Снежана Милчева Костадинова

           16.Маринела Славова Василева

           17.Пенка Христова Христова

           18.Даниела Василева Димитрова

           19.Здравка Василева Петкова

           20.Божанка Ганчева Николова

           21.Марияна Георгиева Илиева

           22.Катя Желева Енева

           23.Нели Георгиева Георгиева

           24.Елена Димова Радева

           25.Елена Станиславовна  Ганчева

           26.Марийка Георгиева Георгиева

           27.Валя Колева Славова

           28.Галя Атанасова Атанасова

           29.Десислава Димитрова Панчева

           30.Жечка Неделчева Стоянова

           31.Гинка Димитрова Петкова   

           32.Емилия Бончева Лачева

           33.Марина  Събева Петкова

           34.Станимира Снежанова Георгиева

           35.Фериян Ирфан Али

           36.Камелия Петрова Василева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 23.09.2020 г. в 14,00 ч. в Детска млечна кухня.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

           

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре