Oкончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 32 „Зорница"

Изх.№ 02/16.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.09.2020 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 374/ 14.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател:

 Севдалина Владимирова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                               

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”,                                                           Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 32 „Зорница“.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

 1. Миглена Георгиева Стоянова
 2. Димитрина Йорданова Казакова
 3. Перихан Ридван Угур
 4. Ирена Колева Иванова-Енчева
 5. Миглена Христова Драгнева
 6. Катя Недкова Христова
 7. Мария Йорданова Иванова
 8. Светлана Добрева Григорова
 9. Галя Христова Костадинова
 10. Мирослава Златкова Белчева
 11. Николета Наскова Драгнева
 12. Ева Красимирова Ангелова
 13. Жана Макарова Иванова
 14. Диляна Живкова Проданова
 15. Християна Младенова Енчева
 16. Миглена Койчева Митева

На събеседването не се явиха:

 1. Катя Недкова Христова
 2. Милена Костадинова Митева

   

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Ева Красимирова Ангелова – 68 точки
 2. Миглена Койчева Митева – 64 точки
 3. Мария Йорданова Иванова – 62 точки
 4. Миглена Христова Драгнева – 57 точки
 5. Николета Наскова Драгнева – 56 точки
 6. Мирослава Златкова Белчева – 54 точки
 7. Галя Христова Костадинова – 52 точки
 8. Димитрина Йорданова Казакова – 52 точки
 9. Миглена Георгиева Стоянова – 49 точки
 10. Перихан Ридван Угур – 48 точки
 11. Жана Макарова Иванова – 45 точки
 12. Светлана Добрева Григорова – 41 точки
 13. Ирена Колева Иванова-Енчева – 39 точки
 14. Християна Младенова Енчева – 32 точки
 15. Диляна Живкова Проданова – 25 точки

   

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класираните на първите три места кандидати – Ева Красимирова Ангелова, Миглена Койчева Митева и Мария Йорданова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
12.65° C предимно ясно
Нагоре