Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Логопед" по проект АПСПО в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 17.09.2020 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 4/ 16.09.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Мирослава Михайлова-  учител, детска градина

 

и членове:

1.Соня Йорданова-  старши учител, детска градина;

2.Миглена Петрова- учител, детска градина

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „логопед в детска градина“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Милена Тодорова Стойчева;
  2. Галя Христова Костадинова;
  3. Ина Василева Димова;
  4. Емилия Георгиева Симеонова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.    Милена Тодорова Стойчева;

2.    Галя Христова Костадинова;

3.    Ина Василева Димова;

 

Не допуснати кандидати:

Емилия Георгиева Симеонова- Незавършено образование по професионална област на специалността "Логопедия" или "Логопедагогика".

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 Събеседването ще се проведе на 18.09.2020 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C предимно облачно
Нагоре