Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звънче"

 

П Р О Т О К ОЛ

      ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА

ДЛЪЖНОСТ „ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ”  В ДЕТСКА  ГРАДИНА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

във връзка с обява на работно място за длъжността„ помощник възпитател” в ДГ№26 „Звънче“, по Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” ,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове , по ДЕЙНОСТ 2

 

Днес, 17.09.2020 г.,в 13.30ч. комисия  назначена със Заповед № 1/16.09.2020г. в състав:

Председател: Светлана Матеева  Копаранова – Старши учител , детска градина

 

и членове:

 1. Димитричка Радомирова Христова  –  учител ,детска градина;
 2. Красимира Петрова – медицински специалист, детска  градина, Председател комисия по хигиена в детска градина

 

се проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за  длъжността „помощник възпитател” в  ДГ №26 „Звънче“ .

 

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Миглена Златева Иванова – Петкова
 2. Десислава Александрова Демирева
 3. Диляна  Иванова Илиева
 4. Маринела Георгиева Няголова
 5. Гинка Димитрова Петрова
 6. Йоана Иванова Николова
 7. Гинка Тодорова Иванова
 8. Жечка Неделчева Стоянова
 9. Саша Димитрова Иванова
 10. Здравка Василева Петкова
 11. Даринка Атанасова Георгиева
 12. Кремена Андреева Симеонова
 13. Иванка Георгиева Енчева
 14. Мелек Изет Ибрямова
 15. Марияна Иванова Василева
 16. Катя Желева Енева
 17. Красимира Георгиева Стоянова
 18. Татянка Стоянова Димитрова
 19. Валентина Емилиянова Минчева
 20. Пепа Атанасова Димитрова
 21. Снежана Георгиева Колева
 22. Веселина Желязкова Желязкова
 23.  Ваня Ницова Петкова 

След като разгледа депозираните документи и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика ,Комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване,  следните кандидати:

 1. Миглена Златева Иванова – Петкова
 2. Десислава Александрова Демирева
 3. Диляна  Иванова Илиева
 4. Маринела Георгиева Няголова
 5. Гинка Димитрова Петрова
 6. Йоана Иванова Николова
 7. Гинка Тодорова Иванова
 8. Жечка Неделчева Стоянова
 9. Саша Димитрова Иванова
 10. Здравка Василева Петкова
 11. Даринка Атанасова Георгиева
 12. Кремена Андреева Симеонова
 13. Иванка Георгиева Енчева
 14. Мелек Изет Ибрямова
 15. Марияна Иванова Василева
 16. Красимира Георгиева Стоянова
 17. Татянка Стоянова Димитрова
 18. Валентина Емилиянова Минчева
 19. Пепа Атанасова Димитрова
 20. Снежана Георгиева Колева
 21. Веселина Желязкова Желязкова
 22.  Ваня Ницова Петкова 

Недопуснати кандидати:

 1. Катя Желева Енева – не е представена Автобиография-европейски формат и липсват координати за обратна връзка 

   

Допуснатите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването – 18.09.2020 год. / петък / от 8:30 часа в ДГ№26”Звънче”.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
3.78° C слаб дъжд
Нагоре