Окончателни резултати от събеседване за длъжността Младши експерт "Обществени поръчки"

Днес, 11.09.2020 г. Комисия, назначена със Заповед №1219/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ, Община град Добрич

и членове:

1.Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2.Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;

3.Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4.   Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Веселина Желязкова, Гергана Манолова, Валентин Вълков, Катерина Николова, Иван Вътков, Стоянка Атанасова, Гергана Петрова, Полина Марашлиева, Християна Станчева, Минчо Минчев, Веселин Цвятков, Константина Маринова, Ивелина Георгиева, Костадин Караджов, Мирослава Парашкевова, Дияна Вълчанова, Галина Иванова, Елена Иванова, Ивелина Иванова и Георги Георгиев.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

За събеседване не се яви: Ивелина Георгиева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

След проведеното събеседване комисията реши, че не класира нито един от кандидатите.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
3.75° C слаб дъжд
Нагоре