Обява за длъжността "Огняр" в Общински младежки център "Захари Стоянов"

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

 

обявява свободно  работно място за длъжността „Огняр“

 

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Област на дейност: обслужване на отоплителната система в  Младежки център Добрич и зала репетиционна ФТА „Добротица“ при Младежки център;
 • Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;
 • Години професионален опит: професионалният опит по специалността се счита за предимство;
 • Изисквания за длъжността: документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под налягане и газови съоръжения;

 

Необходимите документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие (свободна форма);
 • Копие от документи: диплом за завършено средно образование, придобита професионална квалификация, правоспособност;
 • Автобиография;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителната квалификация.

 

Място и срок за подаване на документите:

 • Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Общински младежки център „З. Стоянов“, гр. Добрич, пл. „Ст. орех“ №1, всеки делничен ден от 08:30 часа до 15:00 часа;
 • Лица за контакти: Стефка Петкова  – Телефон за контакти, 058/600148;
 • Срок за подаване на документите: до 02.10.2020 г. включително до 15.00 ч.;

 

Етапи на подбора:

 • Подбор по документи.
 • Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.;

 

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Младежки център „З. Стоянов“;

 

Обявяване на резултатите:

Интернет страница на Община град Добрич.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре