Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня" в Детска млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 23.09.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 34 / 16.09.2020 г. на директора на Детска млечна кухня в състав:

 

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК

и членове:

1.Красимира Димитрова Кирова –  Главен експерт  в Дирекция „ХД“

2.Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК

3.Мариана Тодорова Панчева  – Главен готвач в ДМК,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността работник кухня в Детска млечна кухня.

До събеседване за длъжността са допуснати:

            1.Йорданка Стоянова Георгиева

            2.Стефка Йорданова Ганчева

            3.Гинка Стефанова Маринова

            4.Миглена Петрова Димитрова

            5.Галина Красимирова Николова

            6.Ивелина Димитрова Денева

            7.Цонка Василева Бояджиева

            8.Силвия Атанасова Иванова

            9.Фени Славова Трифонова

           10.Христина Пенева Трифонова

           11.Тодорка Атанасова Сивкова

           12.Живка Балчева Петрова

           13.Веселина Желязкова Желязкова

           14.Йорданка  Иванова Аврамова

           15.Снежана Милчева Костадинова

           16.Маринела Славова Василева

            17.Пенка Христова Христова

            18.Даниела Василева Димитрова

            19.Здравка Василева Петкова

            20.Божанка Ганчева Николова

            21.Марияна Георгиева Илиева

            22.Катя Желева Енева

            23.Нели Георгиева Георгиева

            24.Елена Димова Радева

            25.Елена Станиславовна  Ганчева

            26.Марийка Георгиева Георгиева

            27.Валя Колева Славова

            28.Галя Атанасова Атанасова

            29.Десислава Димитрова Панчева

            30.Жечка Неделчева Стоянова

            31.Гинка Димитрова Петрова   

            32.Емилия Бончева Лачева

            33.Марина  Събева Петкова

            34.Станимира Снежанова Георгиева

            35.Фериян Ирван Али

36.Камелия Петрова Василева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

 

           На събеседването не се явиха :      

           1.Стефка Йорданова Ганчева

           2.Галина Красимирова Николова

           3.Ивелина Димитрова Денева

           4.Цонка Василева Бояджиева

           5.Силвия Атанасова Иванова

           6.Фени Славова Трифонова

           7.Тодорка Атанасова Сивкова

           8.Веселина Желязкова Желязкова

           9.Маринела Славова Василева

           10.Пенка Христова Христова

           11.Здравка Василева Петкова

           12.Божанка Ганчева Николова

           13.Нели Георгиева Георгиева

           14.Марийка Георгиева Георгиева

           15.Марина  Събева Петкова

           16.Фериян Ирван Али

 

            Кандидатите се класират както следва:

 

  1.Камелия Петрова Василева               -   60 точки

              2.Йорданка  Иванова Аврамова           -   56 точки

  3.Катя Желева Енева                             -   54 точки

  4 Живка Балчева Петрова                     -   52 точки

  5.Станимира Снежанова Георгиева     -   49 точки

  6.Десислава Димитрова Панчева         -   49 точки

  7.Марияна Георгиева Илиева               -   48 точки

  8.Елена Станиславовна Енчева            -   47 точки

  9.Даниела Василева Димитрова           -  44 точки

10.Гинка Стефанова Маринова             -  40 точки

11.Елена Димова Радева                        -   40 точки

12.Йорданка Стоянова Георгиева         -   38 точки

13.Жечка Неделчева Стоянова              -   38 точки

14.Валя Колева Славова                         -   37 точки

15.Гинка Димитрова Петрова                -   37 точки

16.Емилия Бончева Лачева                     -  32 точки

17.Миглена Петрова Димитрова            -  30 точки

18.Галя Атанасова Атанасова                 -  30 точки

19.Снежана Милчева Костадинова        -  28 точки

20.Христина Пенева Трифонова            -  22 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Камелия Петрова Василева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес:

www.dobrich.bg

 

 

 

 

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

 

           

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
4.6° C облачно
Нагоре