Обявление за длъжността "Домакин - Стол" в Общинското предприятие "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

 

обявява свободно работно място за длъжността „ДОМАКИН, СТОЛ‘‘

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

      1.1. Област на дейност:  Траурна дейност

      1.2. Цел на длъжността:

1.            Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими за кухненския блок, оформя отчетните документи при закупуване им и следи за правилното им съхранение;

2.            Комплексно  обслужва  гражданите  при организиране и провеждане на възпоменателни церемонии, приема поръчки за приготвяне на храна и качествено ги изпълнява, съгласно всички изисквания;

3.            Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

4.            Почиства и поддържа кухненския блок, участва в поддържането и почистването на общи части, коридори, регистър, траурни зали и други;

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:

       - степен – Средно образование и  удостоверение за професионално обучение - готвач

     

1.4. Години професионален опит: Една година

1.5. Допълнителни изисквания: Познаване на:

       -  Кодекс на труда;

       -  Закон за счетоводството;

       -  Нормативни актове по безопасността на труда;

       - Нормативни актове, свързани с организацията и технологията на готварското производство и хигиенно-санитарните изисквания към тях;

 

2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.

      2.3.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.4. Автобиография.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

При подаването на документите на всички кандидати се запознават с копие от длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Костадинка Ангелова, Телефон за контакти: 058 / 602 847

 

4. Срок за подаване на документите:  02.10.2020 г. включително.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C облачно
Нагоре