Допуснати до събеседване за длъжността "учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес 24.09.2020г. год. комисия назначена със заповед № 151/ 24.09.2020 год.на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател: Ивелина Костадинова – старши учител

и членове:

2. Снежа Вачева – гл.експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“

3. Красимира Димитрова – старши учител

4. Елица Станкова – учител,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 18 „Дора Габе“.

                             

Документи за участие са подадени от:

1. Мирослава Златкава Белчева

2. Жана Макарова Иванова

3. Румена Калчева Енчева

4. Радослава Златкоа Георгиева

5. Светлана Добрева Григорова

6. Християна Младенова Енчева

7. Станислава Любомирова Костова

8. Светлана Милева Манева

9. Елица Емилиова Бенекова-Ковачева

10. Терджан  Алиева Шемешединова

11. Радостина Атанасова Илиева

12. Борислава Атанасова Маринова

13. Миглена  Георгиева Стоянова

14. Александър Любенов Гетов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Мирослава Златкава Белчева

2. Жана Макарова Иванова

3. Миглена  Георгиева Стоянова

4. Румена Калчева Енчева

5. Радослава Златкоа Георгиева

6. Светлана Добрева Григорова

7. Християна Младенова Енчева

8. Станислава Любомирова Костова

9. Светлана Милева Манева

10. Елица Емилиова Бенекова-Ковачева

11. Терджан  Алиева Шемешединова

12. Александър Любенов Гетов

 

Недопуснати кандидати:  

1. Радостина Атанасова Илиева - не отговаря на изискванията за придобита професионална квалификация: детски учител;

2. Борислава Атанасова Маринова - не отговаря на изискванията за придобита професионална квалификация: детски учител

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 28.09.2020 г. от 9.00. часа.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

05.07.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.67° C разкъсана облачност
Нагоре