Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес 28.09.2020 г. год. комисия, назначена със заповед № 151/ 24.09.2020 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич, в състав:

Председател ––  Ивелина Костадинова – старши учител

и членове:

1. Снежа Вачева – гл.експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Красимира Димитрова – старши учител

3. Елица Станкова – учител,

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 18 „Дора Габе“.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график:

 1. Мирослава Златкова Белчева

 2. Жана Макарова Иванова

 3. Миглена  Георгиева Стоянова

 4. Румена Калчева Енчева

 5. Радослава Златкова Георгиева

 6. Терджан  Алиева Шемешединова

 7. Светлана Добрева Григорова

 8. Християна Младенова Енчев

 9. Станислава Любомирова Костова

10. . Светлана Милева Манева

11. Александър Любенов Гетов

12. . Елица Емилиова Бенекова-Ковачева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по шест балната скала на индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към протокола/

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от общият брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателен резултат от проведеното събеседване веднага след приключването му. /Приложение №2 от Протокола /

Кандидатите се класираха, както следва:

1. Светлана Милева Манева - 119 т.

2.  Мирослава Златкава Белчева – 105 т.

3. Жана Макарова Иванова – 81 т.

4. Елица Емилиова Бенекова-Ковачева -70 т.

5. Светлана Добрева Григорова – 68 т.

6. Терджан  Алиева Шемешединова – 67 т.

7. Румена Калчева Енчева - 60 т.

8. Радослава Златкова Георгиев – 55 т.

9. Миглена  Георгиева Стоянова – 45 т.

10. Станислава Любомирова Костова – 37 т.

11. Християна Младенова Енчев – 18 т.

12. Александър Любенов Гетов – 15 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №18“Дора Габе“, да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат на основание чл.68, ал.1, т.3 до завръщане на отсъстващ учител или във връзка с чл.70, ал.1 от КТ – срок за изпитване уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя другият за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито

23.04.2021

На 30 април от 17.30 часа в музейното пространство Лапидариум с Джаз формация „Добрич“ ще отбележим Международния ден на джаза. Той е обявен през ноември 2011 г. от ЮНЕСКО, за да подчертае ролята на специфичния стил музика в...

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C ясно небе
Нагоре