Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Педагог" в Център за обществена подкрепа 2

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,29.09.2020 г. Комисия назначена със заповед №106 /28.09.2020 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДБУ и ЦОП 2,  в състав:

Председател – Галина Неделчева – специалист социална услуга

и членове:

  1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
  2. Виктория Митева  – социален работник в ЦОП 2
  3. Галина Димитрова  –  социален работник  в ЦНСТДБУ
  4. Албена Ангелова - социален работник в ЦНСТДБУ

    проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността : ПЕДАГОГ в ЦОП 2

За участие в конкурса документи са подадени от:

-   Христина Веселинова Дичева

-   Т******************************

-   Радостина Драганова Христова

-   Магдалена Иванова Илиева – Петкова

-   Александрина Иванова Иванова

-   Радка Желязкова Павлова

-   Снежана Стоянова Тодорова

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията,  посочени  в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне следните кандидати до втори етап – събеседванe:

- Христина Веселинова Дичева

- Т*******************************

- Александрина Иванова Иванова

 

Кандидатите:

- Радостина Драганова Христова

- Магдалена Иванова Илиева – Петкова

- Радка Желязкова Павлова,

не се допускат поради несъответствие в областта на специалността, която се изисква за завършена образователна степен.

Кандидатът Снежана Стоянова Тодорова не се допуска поради непредставени документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Събеседването ще се проведе на 30.09.2020г. в 8.15ч. в социалната услуга ЦОП 2 на адрес : гр. Добрич, жк” Дружба” № 57.

Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
21.23° C предимно ясно
Нагоре