Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДБУ 1, 2

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 01.10.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 107 /29.09.2020 г. на директора на ЦНСТДБУ и ЦОП 2 в състав:

 

 Председател: Галина Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

 и членове:

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни    дейности”

  1.  Виктория Митева – социален работник  в ЦОП 2
  2.  Галина Димитрова – социален работник  в ЦНСТДБУ
  3.  Албена Ангелова – социален работник  в ЦНСТДБУ,

      проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач  в ЦНСТДБУ 1,2

 

      До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

-   Димитричка Борисова Николова

-   Маринела Славова Василева

-   Гинка Тодорова Иванова

-   Миглена Златева Иванова- Петкова

-   Валя Колева Славова

-   Валентина Димитрова Димитрова

-   Катя Желева Енева

-   Пенка Димитрова Матеева

-   Дора Райчева Стойкова

-   Радка Калчева Стоянова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатите са оценени както следва:

 

-   Миглена Златева Иванова- Петкова    – 114  точки

-   Пенка Димитрова Матеева  –  92  точки

-   Катя Желева Енева  –  84  точки

-   Маринела Славова Василева -   65 точки

-   Валентина Димитрова Димитрова - 57 точки

-   Гинка Тодорова Иванова – 51 точки

-   Валя Колева Славова – 46 точки

-   Дора Райчева Стойкова – 42 точки

 

На събеседване не се явиха: Димитричка Борисова Николова и Радка Калчева Стоянова

 

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 1,2 и ЦОП 2 и да сключи трудов договор с  Миглена Златева Иванова- Петкова    на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.71° C предимно ясно
Нагоре