Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Огняр" в Общински младежки център "Захари Стоянов"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 06.10.2020 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-15-122/ 05.10.2020 г. на директора на Общински младежки център „З.Стоянов”:

 

Председател: Неделчо Кирчев – гл.счетоводител

и членове:

 

1. Маргарита Ганчева – организатор, Младежки център

2. Фатма Капитанова – юрисконсулт, Община Добрич

3. Петър Петров – звукооператор, смесител звукове, Младежки център

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Огняр в Общински младежки център „З.Стоянов”.

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Румен Борисов Божков
 2. Стелиян Райчев Георгиев
 3. Велико Георгиев Костов
 4. Матей Димитров Вичев
 5. Пламен Николов Димитров
 6. Добри Славов Енчев

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Румен Борисов Божков
 2. Стелиян Райчев Георгиев
 3. Велико Георгиев Костов
 4. Матей Димитров Вичев
 5. Пламен Николов Димитров
 6. Добри Славов Енчев

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 08.10.2020 г. в 13,30 ч. в Общински младежки център „З.Стоянов”.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

           

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /20 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.47° C разкъсана облачност
Нагоре