Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Домакин - Стол" в Общиснко предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 05.10.2020 г. в 16,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-22/02.10.2020 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Костадинка  Ангелова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом,

и членове:

1. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич

2. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ДОМАКИН, СТОЛ в ОП Обреден дом град Добрич.

 

Документи за участие са подадени от:

 

  1. Калинка Демирова Тонева
  2. Росица Стефанова Милева-Рангелова
  3. Веселин Василев Георгиев
  4. Валя Колева Славова
  5. Иванка Алекова Петрова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване:

  1. Росица Стефанова Милева-Рангелова
  2. Веселин Василев Георгиев
  3. Иванка Алекова Петрова

Комисията не допуска до втори етап от подбора:

  1.    Калинка Демирова Тонева - поради липса на документи, доказващи изискуемо професионално обучение;
  2.    Валя  Колева  Славова   -  поради липса на документи, доказващи изискуемо професионално обучение;

Кандидатите ще бъде уведомени за дата  и мястото на провеждането на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.16° C ясно небе
Нагоре