Обява за свободно работно място за длъжността "домакин - стол" в ОП "Обреден дом" град Добрич

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „ДОМАКИН, СТОЛ‘‘

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Траурна дейност

1.2. Цел на длъжността:

1. Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими за кухненския блок, оформя отчетните документи при закупуване им и следи за правилното им съхранение;

2. Комплексно обслужва гражданите при организиране и провеждане на възпоменателни церемонии, приема поръчки за приготвяне на храна и качествено ги изпълнява, съгласно всички изисквания;

3. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

4. Почиства и поддържа кухненския блок, участва в поддържането и почистването на общи части, коридори, регистър, траурни зали и други;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: - степен – Средно образование и удостоверение за професионално обучение - готвач

1.4. Години професионален опит: Една година

1.5. Допълнителни изисквания: Познаване на: - Кодекс на труда; - Закон за счетоводството; - Нормативни актове по безопасността на труда; - Нормативни актове, свързани с организацията и технологията на готварското производство и хигиенно-санитарните изисквания към тях;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.

2.3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.4. Автобиография.

3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа. При подаването на документите, всички кандидати се запознават с копие от длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Костадинка Ангелова, Телефон за контакти: 058 / 602 847

4. Срок за подаване на документите: 23.10.2020 г. включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.41° C ясно небе
Нагоре