Окончателни резултати от събеседване за "огняр" в Общински младежки център "Захари Стоянов"

Днес, 08.10.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-15-123/05.10.2020 г. на директора на Общински младежки център „З.Стоянов” в състав:

Председател: Неделчо Кирчев  - гл.счетоводител

и членове:

 1. инж. Гроздан Илиев - гл. експерт „Газификация и ОВК“, Община Добрич

2. Маргарита Ганчева – Организатор, Младежки център

3.  Петър Петров – звукооператор, смесител звукове, Младежки център,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Огняр“ в Общински младежки център „З.Стоянов”.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Румен Борисов Божков
 2. Стелиян Райчев Георгиев
 3. Велико Георгиев Костов
 4. Матей Димитров Вичев
 5. Пламен Николов Димитров
 6. Добри Славов Енчев

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Велико Георгиев Костов – 97 т.
 2. Матей Димитров Вичев – 89 т.
 3. Румен Борисов Божков – 83 т.
 4. Пламен Николов Димитров – 79 т.
 5.  Добри Славов Енчев – 79 т.
 6. Стелиян Райчев Георгиев – 63 т.

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Директора на Общински младежки център „З.Стоянов” да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Велико Георгиев Костов на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.73° C облачно
Нагоре