Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Зорница"

ПРОТОКОЛ

Днес, 13.10.2020 г. в 13:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 54/08.10.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                        и членове:

1.  Тонка Гочева – ЗАС в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                               2.  Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”,                                       Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Огняр“ в ДГ № 32 „Зорница“.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

 1. Иван Желев Иванов
 1. Добромир Георгиев Димитров
 1. Ивайло Красимиров Тодоров
 1. Николай Атанасов Колев
 1. Стелиян Райчев Георгиев
 1. Димитър Стефанов Георгиев
 1. Добри Славов Енчев

На събеседването не се явиха:

 1. Велико Георгиев Костов
 2. Матей Димитров Вичев

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Димитър Стефанов Георгиев –  68 точки
 2. Ивайло Красимиров Тодоров – 42 точки
 3. Стелиян Райчев Георгиев – 40 точки
 4. Добри Славов Енчев – 38 точки
 5. Николай Атанасов Колев – 33 точки
 6. Иван Желев Иванов – 31 точки
 1. Добромир Георгиев Димитров – 31 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо място кандидат Димитър Стефанов Георгиев, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
25.2° C ясно небе
Нагоре