Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник на учителя" в ДГ "Зорница"

Изх. 33/14.10.2020 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.10.2020 г. в 09:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 55/08.10.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“ в състав:

 

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                        и членове: 1. Галина Желязкова – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                            

    2. Валентина Киосе – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”

                                                                                                                            

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Помощник на учителя“ в ДГ № 32 „Зорница”, във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

  1. Нона Николаева Костова

  2. Ивелина Веселинова Кънчева

  3. Росица Стефанова Милева-Рангелова

  4. Радостина Драганова Христова

  5. Галина Иванова Ламбева

  6. Магдалена Иванова Илиева-Петкова

  7. Марияна Иванова Василева

  8. Златка Ивелинова Иванова

  9. Виолета Стефанова Вълчева

10. Мария Костадинова Стоянова

11. Деница Тошкова Георгиева

12. Катя Желева Енева

13. Ана-Мария Ивелинова Пенева

14. Марияна Мирчева Иванова

15. Жечка Неделчева Стоянова

16. Десислава Атанасова Димитрова

17. Мерджан Осман Али

18. Антоанета Иванова Бошнакова

19. Валентина Ганчева Желева

20. Галина Славчева Иванова

21. Марийка Тодорова Георгиева

22. Стефани Мариянова Недева

23. Елисавета Гавраилова Димитрова

24. Ивелина Иванова Костадинова

25. Фериян Ирфан Али

26. Филка Събева Крумова

27. Боряна Пламенова Русева

28. Гергана Тодорова Маринова

На събеседването не се явиха:

 1. Галина Желева Ташева
 2. Гинка Димитрова Петрова
 3. Теодора Радкова Радева
 4. Живка Балчева Петрова
 5. Симона Божинова Костадинова

   

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Нона Николаева Костова – 46 точки
 2. Мария Костадинова Стоянова – 41 точки
 3. Магдалена Иванова Илиева-Петкова – 34 точки
 4. Елисавета Гавраилова Димитрова – 31 точки
 5. Радостина Драганова Христова – 30 точки

  5.  Десислава Атанасова Димитрова – 30 точки

5.  Филка Събева Крумова – 30 точки

  6.  Ивелина Веселинова Кънчева – 26 точки

  7.  Ана-Мария Ивелинова Пенева – 24 точки

  8.  Боряна Пламенова Русева – 23  точки

  9.  Росица Стефанова Милева-Рангелова – 22 точки

  9.  Катя Желева Енева – 22 точки

  9.  Фериян Ирфан Али – 22 точки

10.  Марияна Мирчева Иванова – 21 точки

11.  Марияна Иванова Василева – 20 точки

11.  Стефани Мариянова Недева – 20 точки

12.  Галина Иванова Ламбева – 19 точки

12.  Мерджан Осман Али – 19 точки

13.  Гергана Тодорова Маринова – 18 точки

14.  Марийка Тодорова Георгиева – 17 точки

15.  Виолета Стефанова Вълчева – 16 точки

15.  Жечка Неделчева Стоянова  – 16 точки

15.  Антоанета Иванова Бошнакова – 16 точки

15.  Валентина Ганчева Желева – 16 точки

15.  Галина Славчева Иванова – 16 точки

16.  Златка Ивелинова Иванова – 15 точки

16.  Деница Тошкова Георгиева – 15 точки

16.  Ивелина Иванова Костадинова – 15 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат Нона Николаева Костова на основание чл. 68 ал.1 т.1 от КТ на осем часа със срок на изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември

06.07.2022

Община Добрич информира гражданите, че във връзка с извършване на резитба на опасно дърво, намиращо се в началото на Градски парк "Свети Георги", ще бъде ограничено движението от 9.00 до 12.00 часа на 7.07.2022 г. (четвъртък)...

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември
ВИЖ ДОБРИЧ
28.91° C предимно облачно
Нагоре