Окончателни резултати от събеседване за "разносвач" по проект "Подкрепа в дома"

Днес, 15.09.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 1164/24.08.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

и членове:

1.Нели Желева – технически сътрудник на проект

2.Виолета Илиева – социален работник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността разносвач в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“, Компонент 3.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.Цветанка Неделчева

2.Славин Павлов

3.Мария Жечева

4.Дочка Милева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, с цел да бъде установена мотивацията за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

Критериите, по които са оценявани кандидатите са:

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

 

Кандидатите са класирани, както следва:

1.Мария Жечева – 35 точки

2.Цветанка Неделчева – 33 точки

3.Славин Павлов – 32 точки

4.Дочка Милева – 31 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с всички кандидати на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.13° C предимно облачно
Нагоре