Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Първи юни"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 15.10.2020 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 3/ 14.10.2020 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“:

 

Председател: Красимира Кирова–  гл. експерт  „ДХД“

 

и членове:

 

1. д-р Димитринка  Петрова  - длъжност  гл.експерт „ДХД“

2. Д. Рафайлова  – длъжност педагог  в Детска ясла №6

3. З. Банчева – длъжност мед.сестра в Детска ясла №6

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 6 „Първи юни“.

 

Документи за участие са подадени от:

 

            1.Евгения Милушева Георгиева

            2.Юлияна Димитрова Йорданова

 

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

            1.Евгения Милушева Георгиева

            2.Юлияна Димитрова Йорданова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 16.10.2020 г. в 09,00 ч. в Детска ясла № 6“

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

           

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.13° C предимно облачно
Нагоре